skip to Main Content

En Compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MEDINA HENNA SL, comunica que:

D’acord amb l’Art.5 de l’esmentada Llei, s’informa que les dades introduïdes en els formularis s’emmagatzemaran en fitxer, propietat de MEDINA HENNA S.L., el qual garanteix les mesures de seguretat exigibles normativament.

La finalitat per la qual estan destinats els formularis facilitats, és la posada posterior en contacte de l’entitat amb els usuaris que han realitzat algun tipus de consulta ja sigui petició de pressupost o altres, per a la relació comercial i / o publicitària dels serveis o productes de la nostra empresa.

Quan les dades siguin recollides del formulari web i no d’un altre camp obert com contacte electrònic, serà necessari aportar totes les dades sol·licitades, ja que en cas contrari MEDINA HENNA SL. no podrà acceptar ni gestionar el compliment de la relació establerta.

MEDINA HENNA SL. és responsable dels fitxers i es compromet a no utilitzar les dades per a una finalitat diferent per la qual han estat demanades, ni cedir els mateixos de manera il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se per part de MEDINA HENNA SL. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, haurà de remetre un escrit identificant la referència “Protecció de Dades” a MEDINA HENNA SL, C / Muntaner 147, 08036 Barcelona.

SOBRE ELEMENTS GRÀFICS, VISUALS I DE TEXT

MEDINA HENNA S.L. és autora i té el dret exclusiu de propietat intel·lectual sobre qualsevol element gràfic, visual o de text publicat o que pugui publicar-se en aquesta pàgina web, prohibint expressament la seva còpia, distribució o explotació per a qualsevol altre activitat, sigui personal professional.

Correspon a MENDINA HENNA SL també l’exercici exclusiu dels Drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no podràn ser realitzades sense la seva autorització.

Back To Top